[ Tanarat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ธนารัตน์ ไชยโสภา
ชื่อเล่น : 
อ้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
6/9/2521
อายุ : 
39
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Tanarat.pg6@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
แพทย์/พยาบาล
การศึกษา : 
ปริญญาตรี