[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
บุคคลากร

รายงาน SAR โรงเรียนร่องคำ

คู่มือแนะแนว

นโยบาย สพฐ ปี 2558

นโยบาย สพฐ ปี 2559

link banner
ลิงค์ ที่น่าสนใจ

 

  
สังคมศึกษา  
 

นายเอนก  บุตรสาพันธ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายพิเชษฐ  ธิสามี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประภาส  เขตอนันต์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายบุญสถิตย์  วันชูเสริม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางเอมอร  ธิสามี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางปิยะดา  น้อยอามาตย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นายกิตตินันท์  วงษ์แสดง
ครู 

นายชญานนท์  คันทมาตย์
ครู

นางสาวนิศากร  เวงวิถา
ครู

นางกฤตยา  ชื่นนิรันดร์
ครู

นายชรินทร์  ทานู
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา  ภารไสว
ครู

นางสาวอณิญารัต  บุตสุริย์
ครูผู้ช่วย